sâmbătă, 8 ianuarie 2011

... pe Sion ... pe muntele Sionului

"Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea Lui - zice Unsul - Domnul Mi-a zis: Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! ... Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! Slujiţi Domnului ..." (Psalmul 2:6-8, 10-11a)

"Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Iată ... suntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea Domnului oştirilor care locuieşte pe muntele Sionului." (Isaia 8:17-18)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

© Copyright 2018 - FreshVision
Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea!
Iov 33:33

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ