vineri, 25 februarie 2011

... lumina şi mântuirea mea ... sprijinitorul vieţii mele!

"Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? ... Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi ... Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă ... voi cânta şi voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!"
(Psalmul 27:1, 3, 5-7)

Read more...

duminică, 20 februarie 2011

Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă ...

"Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima! Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău ... Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta ... Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine! Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări." 
(Psalmul 26:1-3, 6-8, 11-12)

Read more...

joi, 17 februarie 2011

În Tine ... mă încred ...

"În Tine, Dumnezeule, mă încred ... Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea! Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi bunătatea Ta; căci sunt veşnice." (Psalmul 25: 2a, 4-6)

Read more...

luni, 14 februarie 2011

Cine este acest Împărat al slavei?

"Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri ... Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! - Cine este acest Împărat al slavei? - Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! - Cine este acest Împărat al slavei? - Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei!"
(Psalmul 24:1-2, 7-10)

Read more...

sâmbătă, 12 februarie 2011

Domnul este păstorul meu ...

"Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine."
(Psalmul 23:1-4a)

Read more...

marți, 8 februarie 2011

... şi i-ai pus pe cap o cunună ...

"Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău! I-ai dat ce-i dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări şi-l umpli de bucurie înaintea feţei Tale. Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine." (Psalmul 21:1-7)

Read more...

luni, 7 februarie 2011

Tu eşti ... cetăţuia mea ...

"Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!"
(Psalmul 18:2)

Read more...

vineri, 4 februarie 2011

Dă ... ochilor mei ...

"Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei ..."
(Psalmul 13:3)

Read more...

marți, 1 februarie 2011

Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate ...

"Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori."
(Psalmul 12:6)

Read more...
© Copyright 2018 - FreshVision
Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea!
Iov 33:33

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ