sâmbătă, 30 iulie 2011

Tu faci ...

"Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, şi ele curg printre munţi."
(Psalmul 104:10)

Read more...

vineri, 29 iulie 2011

Te înveleşti cu lumina ...

"Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort. Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori."
(Psalmul 104:1-4)

Read more...

joi, 28 iulie 2011

Binecuvântă suflete ...

"Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! ... Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate ... Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui. Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui! Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul!"
(Psalmul 103:1-2, 8, 20-22)

Read more...

miercuri, 20 iulie 2011

Mă voi purta cu înţelepciune ...

"Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. - Când vei veni la mine?"
(Psalmul 101:1-2a)

Read more...

marți, 19 iulie 2011

Tunetul Tău ... fulgerele au luminat lumea ...

"Tu eşti Dumnezeul care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare. Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif. Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat. Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au zburat în toate părţile. Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat. Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele."
(Psalmul 77:14-19)

Read more...

duminică, 17 iulie 2011

El ne-a făcut ... ai Lui suntem ...

"Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam."
(Psalmul 100)

Read more...

sâmbătă, 16 iulie 2011

Voi cânta ... îndurările ...

"Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta. Căci zic: Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta! Am făcut legământ cu alesul Meu ..."
(Psalmul 89:1-3a)

Read more...

vineri, 15 iulie 2011

Gata îmi este inima să cânte ...

"Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule! Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea! Deşteptaţi-vă, lăută şi harpă! Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri. Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta, până la nori. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul! Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin dreapta Ta şi ascultă-ne! Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui: Voi birui ..."
(Psalmul 108:1-7a)

Read more...

marți, 5 iulie 2011

... porţile Sionului ...

"Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi: Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate locaşurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu!"
(Psalmul 87:1-3)

Read more...
© Copyright 2018 - FreshVision
Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea!
Iov 33:33

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ